Vyštudoval som fyzikálnu chémiu na PriF UK a teraz pracujem ako mladý vedecký pracovník na Ústave polymérov SAV. Počas štúdia som sa venoval najmä hmotnostnej spektrometrii sekundárnych iónov (ToF – SIMS) a štúdiu fotokatalyzovaných degradačných reakcií. Na ÚPo sa zameriavam na prípravu nových kompozitných materiálov a testovanie mechanických vlastností pomocou nanoindentácie. Počas svojho štúdia a následnej vedeckej kariéry som bol zapojený do viacerých aj medzinárodných projektov.

Ako najmladší člen predsedníctva Slovenskej chemickej spoločnosti (členom som od roku 2017) som sa v roku 2018 stal prvým slovenským delegátom v Európskej sieti mladých chemikov (EYCN), ktorá spája mladých ľudí z takmer 30 krajín z celej Európy. Následne v roku 2020 som sa stal predsedom novovzniknutého Fóra mladých SCHS.
Zhodou okolností a mojimi skúsenosťami z EYCN, som bol spoluzakladateľom skupiny Mladí vedci SAV, ktorá vznikla za účelom vytvorenia komunikačnej siete medzi mladými vedeckými pracovníkmi a doktorandami na SAV. A v roku 2019 som sa na jeden rok stal aj prvým predsedom tejto skupiny.


K programovaniu webových stránok som sa dostal počas vysokej školy, keď spolu s kamarátom vytvorili stránky pre spolužiakov, kde sme zdieľali rôzne informácie o štúdiu a kde si mohli sťahovať rôzne materiály ako skriptá a prednášky. Html a php sa mi zapáčilo natoľko, že som vo voľnom čase začal skúšať robiť rôzne menšie weby. Neskôr ma kamarátka poprosila či by som nespravil web pre ich tanečnú školu a neskôr som robil ďalší pre autoškolu iného známeho. Čím viac som mal možností robiť reálne stránky, tým viac ma to bavilo a tým zložitejšie veci som skúšal. Vyvrcholilo to webom pre 69.zjazd chemikov, kde som už vytvoril aj celý registračný systém. Následne som robil ďalšie a ďalšie weby, na ktorých som už dokázal “nakódiť” všetko čo som potreboval. Pracoval som najmä s php no postupne som sa začal učiť aj javascript. Neskôr som začal na tvorbu stránok používať wordpress, najmä z dôvodu, aby obsah vedeli editovať aj iní ľudia (klienti) a nielen ja a Simka. Avšak stále ma najviac baví, ak si do stránok viem dorobiť čokoľvek čo potrebujem a ak si ich viem stránku upraviť presne podľa predstáv.
Hoci teraz tvorím stránky cez wordpress, dobre si rozumiem s html, css a php a celkom aj s mysql databázami a javascriptom. Tak ak chcete vlastné stránky, neváhajte nás kontaktovať.