7. apríla 2022

Kde sme koľko žili

Michal

Vek: 36 rokov 4 mesiace 4 dni
V Bratislave 34 rokov 6 mesiacov 11 dní = 95 %V Košiciach 1 rok 9 mesiacov 22 dní = 5 %

Simka

Vek: 35 rokov 3 mesiace 4 dni
V Dúbravke/Michalovciach 21 rokov 11 mesiacov 21 dní = 62 %V Bratislave 10 rokov 3 dni = 28 %V Dúbravke 1 rok = 3 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 1 %V Košiciach 1 rok 9 mesiacov 22 dní = 5 %

Ninka

Vek: 3 roky 8 mesiacov 4 dni
V Bratislave 4 mesiace 25 dní = 11 %V Dúbravke 1 rok = 27 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 13 %V Košiciach 1 rok 9 mesiacov 22 dní = 49 %