7. apríla 2022

Kde sme koľko žili

Michal

Vek: 35 rokov 3 mesiace 10 dní
V Bratislave 34 rokov 6 mesiacov 11 dní = 98 %V Košiciach 8 mesiacov 28 dní = 2 %

Simka

Vek: 34 rokov 2 mesiace 11 dní
V Dúbravke/Michalovciach 21 rokov 11 mesiacov 21 dní = 64 %V Bratislave 10 rokov 3 dni = 29 %V Dúbravke 1 rok = 3 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 1 %V Košiciach 8 mesiacov 28 dní = 2 %

Ninka

Vek: 2 roky 7 mesiacov 10 dní
V Bratislave 4 mesiace 25 dní = 15 %V Dúbravke 1 rok = 38 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 18 %V Košiciach 8 mesiacov 28 dní = 29 %