7. apríla 2022

Kde sme koľko žili

Michal

Vek: 36 rokov 4 dni
V Bratislave 34 rokov 6 mesiacov 11 dní = 96 %V Košiciach 1 rok 5 mesiacov 22 dní = 4 %

Simka

Vek: 34 rokov 11 mesiacov 3 dni
V Dúbravke/Michalovciach 21 rokov 11 mesiacov 21 dní = 63 %V Bratislave 10 rokov 3 dni = 29 %V Dúbravke 1 rok = 3 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 1 %V Košiciach 1 rok 5 mesiacov 22 dní = 4 %

Ninka

Vek: 3 roky 4 mesiace 4 dni
V Bratislave 4 mesiace 25 dní = 12 %V Dúbravke 1 rok = 30 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 14 %V Košiciach 1 rok 5 mesiacov 22 dní = 44 %