7. apríla 2022

Kde sme koľko žili

Michal

Vek: 35 rokov 7 mesiacov 23 dní
V Bratislave 34 rokov 6 mesiacov 11 dní = 97 %V Košiciach 1 rok 1 mesiac 11 dní = 3 %

Simka

Vek: 34 rokov 6 mesiacov 24 dní
V Dúbravke/Michalovciach 21 rokov 11 mesiacov 21 dní = 64 %V Bratislave 10 rokov 3 dni = 29 %V Dúbravke 1 rok = 3 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 1 %V Košiciach 1 rok 1 mesiac 11 dní = 3 %

Ninka

Vek: 2 roky 11 mesiacov 23 dní
V Bratislave 4 mesiace 25 dní = 13 %V Dúbravke 1 rok = 34 %V Bratislave 5 mesiacov 16 dní = 16 %V Košiciach 1 rok 1 mesiac 11 dní = 37 %