17. novembra 2019

Tvorba webov

Tvorbe webových stránok sa spoločne venujeme už niekoľko rokov. Spočiatku sme vytvárali stránky čisto písaním a úpravou kódu (html, php, css a trocha aj javascript) vo voľne prístupných html šablónach. V poslednej dobe však vytvárame stránky pomocou CMS systému WordPress, ktorý však vďaka predchádzajúcim skúsenostiam s “kódením” vieme akokoľvek upraviť podľa požiadaviek a predstáv. Okrem týchto našich stránok sme sa podieľali alebo sami vytvorili aj tieto stránky (ak ich chceš vidieť naživo, klikaj na obrázky):

Zjazdy chemikov

Stránky pre jednu z najväčších chemických vedeckých konferencií na Slovensku tvoríme každý druhý rok už od roku 2015. Všetky stránky sme vytvorili úpravou kódov voľne dostupných html šablón. Taktiež sme vytvorili registračný formulár, účastnícke a administratívne rozhranie. V našom systéme je možné nahrávať abstrakty, sťahovať automaticky generované faktúry. V admin rozhraní sa vytvárajú štatistiky, menovky.

Zoznam zjazdov je na zjazdschs.sav.sk

A jednotivé ročníky, na ktorých sme pracovali:

67zjazd.schems.sk, 69zjazd.schems.sk a 71zjazd.schems.sk

Na 73. zjazde sa ešte pracuje

Stránky 73. zjazdu chemikov sme už vytvárali pomocou wordpressu a témy The Conference. Pre zjednodušenie manažovania konferencie sme dorobili administrátorské rozhranie pre organizátorov, v ktorom môžu okrem úpravy obsahu stránok aj upravovať faktúry pre účastníkov, hromadne vytvárať menovky a sťahovať nahraté abstrakty.

Ak budete mať záujem o podobné stránky pre Vašu konferenciu, viac detailov nájdete na podstránke riešenie pre konferencie.

wetPet.sk

Stránky rehabilitačného centra pre psy a mačky v Košiciach sme vytvárali v niekoľkých stupňoch. Pôvodne to bola upravená html šablóna presne podľa návrhu grafika. Keďže bolo potrebné aby si vedeli informácie pravidelne a jednoducho aktualizovať, rozhodli sme sa prejsť na wordpress, kde sme použili tému Nisarg a aj Multisite na vytvorenie blogu.

MaverickProduction.house

Z produkčného domu Maverick si navrhli dizajn sami, my sme im len poradili niektoré riešenia a na mieru vytvorili netypické menu na úvodnej stránke vo forme pôdorysu domu. Tieto stránky bežia na wordpesse a jednoduchej téme UnderStrap.

Aktuálne sa stránky MaverickProduction.house a THEegzCOMPANY.sk spájajú pod jednu značku Origoshko.com

THEegzCOMPANY.sk

Pre tanečnú školu sme zmodernizovali, sprehľadnili a zrýchlili pôvodné wordpress stránky a prerobili sme ich na jednoduchú tému UnderStrap. Na stránkach sme spojazdnili eshop (WooCommerce) a registráciu (Ultimate Member) záujemcov o kurzy a iné produkty, ktoré tanečná škola ponúka.

Aktuálne sa stránky MaverickProduction.house a THEegzCOMPANY.sk spájajú pod jednu značku Origoshko.com

Polymer.sav.sk

Stránky Ústavu polymérov sme vytvorili v štýle stránok SAV. K stránkam sme vytvorili jednoduché administratívne rozhranie, v ktorom je možné nahrávať niektoré informácie na stránky, automaticky sa generujú zoznamy publikovaných článkov a dokonca si niektoré údaje môžu editovať aj samotní zamestnanci.

Na týchto stránkach sme vytvorili aj pár podstránok:

polymer.sav.sk/NANO-Art a polymer.sav.sk/55vyrocie

ŠKtomášov.sk

Pre futbalový klub ŠK Tomášov sme ešte v roku 2014 napísali stránky presne podľa ich zadania aj s administratívnym rozhraním. V tomto rozhraní dokážu editovať jednotlivé družstvá, zápasy aj výsledky.

A ďalšie stránky

mladi.sav.sk, rsvs.sav.sk, notes.mlc.sk