Kontakty

Riaditeľka: +421 55 729 33 28

Jedáleň: +421 55 6743 629

Trieda č. 6

6:30 – 8:008:30 – 9:009:00 – 11:1511:15 – 12:0012:00 – 14:3014:30 – 15:0015:30 – 16:30
Príchod detí do MŠ
Hry a hrové činnosti podľa voľby detí
Ranný kruh
Zdravotné cvičenia
Vzdelávacia aktivita
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
DESIATA
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenia
Vzdelávacia aktivita
Pobyt vonku
OBED
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)
Odpočinok
Zdravotné cvičenia
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)
OLOVRANT
Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie)
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí
Vzdelávacia aktivita
Pobyt vonku
Zdravotné cvičenia
Odchod detí domov z MŠ

Jedálne lísky

Aktuality