16. januára 2020

Riešenie pre konferencie

Na základe našich skúsenosti s tvorbou webových stránok pre jedny z najväčších vedeckých konferencií na Slovensku a prácou v organizačnom tíme týchto konferencií sme vytvorili funkčný registračný systém na zjednodušenie registrácie účastníkov, zber abstraktov, tvorbu faktúr, menoviek a ďalšie.

Tu by sme Vám tento systém chceli zjednodušene predstaviť a ponúknuť, ak by ste ho chceli využiť aj práve pre Vašu konferenciu.

Webové stránky sú vytvorené na CMS wordpress a základný vzhľad a funkcie stránok sú postavené na voľne dostupnej téme The Conference. Dizajn stránok, ale vieme upraviť podľa vašich predstáv, resp. vytvoriť úplne na mieru.

Registračný formulár je spravený pomocou voľne dostupného pluginu Ultimate member a je možné ho veľmi jednoducho upraviť tak, aby ste o účastníkoch získavali tie údaje, ktoré by potrebujete.

Účastníci môžu po registrácii nahrávať do systému abstrakty spolu s informáciami ako názov či sekcia.

Ďalšie možnosti nášho systému pre organizátorov sú už výsledkom nášho programovania:

Po registrácii sa účastníkom automaticky generuje faktúra s údajmi potrebnými na zaplatenie konferenčných poplatkov, vrátane rôznych príplatkov či zliav, na základe Vášho templátu. Každú faktúru môžete kedykoľvek upraviť účastníkom podľa ich individuálnych požiadaviek a oni tú aktuálnu verziu vidia po prihlásení vo svojom konte. Ako organizátor môžete v prípade potreby vytlačiť všetky faktúry naraz.

Ako organizátor máte taktiež možnosť stiahnuť všetky údaje o účastníkoch v prehľadnej excelovskej tabuľke, vyexportovať si emailové adresy, resp. prepojiť stránku s mailchimpom alebo inými systémami určenými na hromadné rozposielanie emailov. Jedným klikom viete stiahnuť abstrakty rozdelené podľa vami zadefinovaných sekcií. Pred začiatkom konferencie môžete vytlačiť menovky pre všetkých účastníkov podľa navrhnutého formátu. Samozrejmosťou sú aj základné štatistiky o účastníkoch.

Stránky je možné vytvoriť v akomkoľvek jazyku, resp. vo viacerých jazykových mutáciách.

Ak vám bude v systéme niečo chýbať, radi vám to dorobíme podľa požiadaviek.

Základná cena stránok bez registračného a organizátorského systému začína pri 500 € za registračný a organizátorsky systém si priplatíte 700 €. V cene sú zahrnuté základné úpravy a nastavenia, pri náročnejších požiadavkách si cenu dohodneme.